At gå på Universitetet giver dig mulighed for at få en akademisk uddannelse, en såkaldt videregående uddannelse, hvormed du kan blive læge, tandlæge, dyrlæge, jurist, økonom, polit, eller blive gymnasielærer inden for dine interesser med fag som dansk, sprogfag, biologi, geografi, historie, fysik, kemi, mm, eller forsker inden for naturfag eller de humanistiske fag.